top of page
planeta black 3.jpg

 Kreativita = životaschopnosť 

 Jednoduchý princíp 

 udržateľnosti spájajúci 

 prosperitu s ohľaduplnosťou. 

Akákoľvek sebestačnosť, či už energetická, ekonomická, potravinová, alebo zdravotná,... začína vždy tvorivou sebestačnosťou. Pokým nie sme schopní nájsť sami riešenia svojich problémov, sme závislí na pomoci zvonka, čím zväčšujeme svoj dlh a obmedzujeme svoje možnosti aj výhliadky. To platí na individuálnej aj kolektívnej úrovni. 

Blooming Circle

 Kreativita  je prirodzenosť.

Blooming Circle je prirodzený princíp fungujúci v prírode, ktorý umožňuje rast všetkých jej súčastí v prosperujúcom celku. Je aplikovateľný na všetky naše spoločenstvá - od rodín, cez firmy, školy, komunity, štáty až po vzťah nás ľudí, k všetkému okolo nás. Rovnako, ako je všetko v prírode navzájom prepojené, aj my vytvárame svojou interakciou sieť vzťahov, ktorá nás všetkých prepája. Každý sme iný a jedinečný, s odlišným pohľadom na svet, s inými schopnosťami, aby sme sa navzájom dopĺňali, podporovali a inšpirovali.

 Kreativita  je spolupráca.

Súčasný svet je len odrazom toho, ako sa k sebe navzájom správame my. Vo všetkých našich vzťahoch, osobných, pracovných, obchodných, či medzištátnych... mrháme množstvom energie na potlačenie energie druhých, na ich porazenie, či prekonanie. Iných tak brzdíme a sami sa nikam neposúvame. Stačí si to obrovské plytvanie uvedomiť a miesto vzájomného vyčerpávania, si začať navzájom prospievať. Miesto rozdelovania sa spájať. Miesto ničenia začať tvoriť. 

 Kreativita  je celistvosť.

Len ak naše bunky navzájom spolupracujú a podporujú sa, dokážeme v zdraví prosperovať aj my. Keď si začneme namýšlať, že sme dôležitejší ako "ostatní", sme ako bunka, ktorá začne žiť na úkor druhých a rastie z toho, že ostatným silu berie - rakovina. Bez "ostatných" neprežijeme ani my a skutočne šťastní nemôžeme byť na úkor šťastia niekoho iného. Oslabením kohokoľvek strácame všetci. 

 Kreativita  je prosperita.

Bez tvorivosti nie sme schopní nájsť skutočné riešenia svojich problémov, len potláčame ich akútne prejavy. Tým im umožňujeme ďalej rásť a svojou neschopnosťou vyčerpávame seba aj svoje okolie. Práve naša tvorivosť nám umožňuje nie len nájsť skutočné riešenie každého problému, ale problémom dokonca predchádzať. S tvorivosťou sme totiž vnímavejší k príležitostiam aj odvážnejší k ich využívaniu. S ňou už nie sme slabí a odkázaní na pomoc zvonka. S kreativitou sme životaschopní, ohľaduplní a prospešní sebe aj svojmu okoliu. Pretože až keď sme schopní pomôcť sebe, dokážeme pomáhať aj iným. S tvorivosťou rastieme prirodzene a umožňujeme rásť aj všetkému okolo nás.

 Kreativita  je uvedomenie,

„Nikdy nezmeníte veci bojom proti existujúcej realite. Ak chcete niečo zmeniť, vytvorte nový model, ktorý urobí z existujúceho modelu zastaraný.“

R. Buckminster Fuller

americký architekt, vynálezca a vizionár

svetový prezident Mensa International od 1974-1983

1895 - 1983

že súčasný svet je len výsledkom toho, čo sme z neho vytvorili. Ak nie je zrovna podľa našich predstáv, zmeniť ho dokážeme až keď si uvedomíme, že sme to my, kto ho tvorí. Kým nepoužívame svoju tvorivosť, naše možnosti sú limitované a nezostáva nám nič iné, ako svoju potrebu rásť uspokojovať na úkor druhých. S tvorivosťou sú naše možnosti neobmedzené, s ňou podporujeme svoj rast zvnútra a pre druhých nie sme ohrozením, ale oporou. 

Preto som sa rozhodol učiť kreativite všetkých, čo túžia svoju schopnosť plniť si sny získať naspäť. Každý máme v sebe tento potenciál. Aby sme ho dokázali využiť, stačí ním prestať plytvať a začať ho vedome podporovať. Čím viac nás dokáže žiť podľa svojich predstáv, tým prekvitajúcejším svetom to tu bude.

Blooming Circle

ponuka pre firmy:

10 zamestnancov

+ 2 učitelia zdarma

 Miesto zľiav poskytujeme firmám možnosť priamo sa podielať na zmene nášho sveta k dokonalejšiemu Blooming Circle Tu sa môžete dočítať, ako zásadne nám nedostatok kreativity všetkým ovplyvňuje život, a aj to, že o ňu prichádzame už ako deti, zastaraným systémom vzdelávania.

 

 Každá firma, ktorá zaplatí 10-tim svojim zamestnancom výpravu UPCYCLE YOURSELF, si môže vybrať akúkoľvek základnú alebo materskú školu a pozvať z nej dvoch učiteľov, ktorí túto výpravu absolvujú bezplatne spolu s firmou.  Jediné čo si musia zabezpečiť je doprava. Princípy tvorivosti, ktoré si na výprave osvojíte, ovplyvnia nielen váš život, ale aj váš prístup k práci. Čo umožní pedagógom absolvujúcim výpravu, podporovať a rozvíjať kreativitu aj v našich deťoch. Samozrejme môže vaša firma zo svojich 10 miest poskytnúť pre učiteľov ďalšie miesta. Ak by ste ponúkli napríklad dve, tak by šli 4 učitelia a 8 vaši zamestnanci.

 Takéto premiešanie sa dvoch rôznych svetov prospieva úplne všetkým zúčastneným, pretože umožní každému účastníkovi získať iný pohľad na svet, než na aký je denne zvyknutý.  Vďaka tejto obojstrannej ochote vraciame do našej spoločnosti aj niečo viac ako len DPH a napĺňame tým filozofiu Blooming Circle - prosperujúceho kruhu, v ktorom všetci zúčastnení rastú a navzájom si prospievajú. 

Ak ste učiteľ/ka základnej, alebo materskej školy a máte záujem o absolvovanie výpravy UPCYCLE YOURSELF a umožniť tak sebe aj svojim žiakom rozvíjať svoju tvorivosť, napíšte nám prosím na info@tvorsi.com. Hneď ako budeme mať voľné miesto, sa Vám radi ozveme.

bottom of page